Sopimusehdot

SOPIMUSEHDOT PUHTAANVALKOINEN OY 2442724-4

Nämä sopimusehdot ovat puhtaanvalkoinen oy ja puhtaanvalkoisen asikkaiden välillä

Yrityksellä on oikeus muuttaa näitä ehtoja, mutta yrityksen täytyy ilmoittaa asiakkaalle muuttuneista ehdoista aina 30 päivää ennen ehtojen muuttumista.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus yrityksen kanssa ennen uusien ehtojen alkamista, mutta asiakkaan täytyy irtisanoa sopimus 14 vuorokautta ennen muuttuneiden ehtojen alkamisajankohtaa.

Irtisanominen pitää toimittaa yritykselle kirjallisesti.

 

Tilaus

Asiakkaan luottotiedot voidaan tarkistaa.

Asiakas sitoutuu näihin ehtoihin siinä vaiheessa kun hän tilaa yritykseltä palvelun nettisivuilta tai puhelimitse. Meille tulee asiakkaan kanssa sopimus siinä vaiheessa kun tilaus vahvistetaan joko sähköisesti tai asiakkaan ja yrityksen välisessä palvelusopimuksessa.


Tyytyväisyystakuu

Jos tehty työ ei ole ollut sopimuksen mukainen on asiakkaalla oikeus saada korvaus, eli palvelun korjaus tai puuttellisten tehtävien täydentäminen. 

Jos palvelua ei pysty korjaamaan työllä asiakkaalla on mahdollisuus saada seuraavasta palvelusta alennusta.

Asiakkaan täytyy tehdä asiallinen reklamaatio/palaute yritykselle jotta korvaus voidaan hoitaa asiakkaalle.

Asiakkaan täytyy toimittaa palaute yrityksen asiakaspalveluun tai sähköpostiin heti virheen ilmettyä.

Asiakkaan tulee toimittaa tiedot virheistä kuvallisesti tai sanallisesti.

Asiakkaan omasta virheestä emme korvaa palvelua. 

 

Työajat

Työaikamme ovat arkipäivinä maanantaista perjantaihin kello 8.00-17.00

Pyhinä ja viikonloppuisin palveluitamme ei ole saatavilla.

Siivouksia voi aikaistaa ja myöhentää tunnilla jos se sopii yrityksen muihin aikatauluihin. Jos asiakas tahtoo siirtää palvelun ajankohtaa päivällisesti tai isomalla ajalla siitä pitää olla yrityksen asiakaspalveluun yhteydessä kohtuullisen nopeasti. 

Jos yritys ei pysty siirtämäön aikaa asiakkaan tahtomaan päivään tai aikaan palvelua ei voida korvata asiakkaalle.

Jos asiakas huolehtii siivoojalle oven avaamisesta heidän täytyy ilmoittaa aina ajoissa jos on myöhässä tai ajoissa aikataulusta. (tämä koskee myös meidän siivoojia)

 

Irtisanominen

 Jos asiakkaalla on jatkuva palvelusopimus heidän irtisanomis aika on 30pv. Asiakkaan on mahdollista irtisanoa palvelu ensimmäisen siivouskerran jälkeen. Irtisanomisajalla olleet sovitut palvelut lasketaan tehdyiksi, jos tilausehtojen mukaiset peruutusehdot eivät täyty on yrityksellä oikeus veloittaa sovituista palveluista töydet hinnat. 

Jos asiakas ei itse noudata sopimusta on yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus heti ilman irtisanomisaikaa. Yrityksen täytyy ilmoittaa asiakkaalle tässä tapauksessa kirjallisesti. Sopimus voidaan myös irtisanoa jos yrityksellä on syytä olettaa asiakkaan aikomuksesta rikkoa sopimusta.

Yritys saa irtisanoa työntekijän turvallisuutta uhkaavan asiakkaan palvelusopimus heti.

 

Peruutukset

 Käyntien peruutukset täytyy ilmoittaa asiakaspalveluun 14 päivää ennen sovitun palvelun ajankohtaa. Tässä tilanteessa asiakkaalla on oikeus saada täysihintainen hyvitys peruutetusta palvelusta. 

Jos palvelua ei peruuteta 14 päivää ennen sovittua ajankohtaa yritys ei hyvitä asiakkaalle palvelun hintaa vaan siitä veloitetaan täysi hinta.

Asiakkaan poissa oleminen tai se ettei siivoojat pääse sovittuun paikkaan sovittuna ajankohtana lasketaan myöskin myöhäiseksi peruuttamiseksi jolloin palvelusta myös veloitetaan täysi hinta.

 

Muutokset

Palveluiden ajankohtaa on mahdollista siirtää jos se sopii yrityksen vapaiden siivousaikojen mukaisesti.

Jos asiakas sairastuu on hänellä oikeus saada hyvitys todistaessaan sairautensa lääkärintodistuksella ja ilmottaessaan yritykselle ennen siivouksen alkua.

Muutoksista ja peruutuksista täytyy ilmoittaa yrityksen asiakaspalveluun tai sähköpostiin.

 

Asunnon koko

Asiakas ilmoittaa asuntonsa koon tilausta tehdessään. Asunnon koko määritetäön asuinpinta-alan mukaan.

Yrityksellä on oikeus asunnon mittaukseen omasta tai kolmannen osapuolen toimesta jos on epäilynä, että asiakas on antanut virheellisen tiedon asunnon koosta.

Jos asiasta tulee asiakkaan ja yrityksen välille erimielisyyksiä kutsutaan kolmas osapuoli tarkistamaan asunnon koko.

Erillisen pinta-alan mittaukseen menneet kulut veloitetaan asiakkaalta.

 

 Laskutus ja maksut

Palvelut laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. 

Laskutus tulee asiakkaan antamista tiedoista, palvelukokonaisuudesta ja yrityksen esillä olevasta hinnastosta.

Asiakkaan kuuluu antaa oikeat tiedot yritykselle kohteesta jossa palvelu tapahtuu. Jos yritykselle ilmenee, että asiakkaan antamat tiedot ivat väärin yritys veloittaa asiakkalta hinnan oikeiden ja korjattujen tietojen mukaan.

Maksuehto on 14pv netto. Viivästyneen maksun viivästys korko on voimassa olevan korkolain mukainen. Maksamatta jäänet laskut siirrämme perintätoimiston käsiteltäväksi.

Hinnastot pysyvät niinä kuin ne on nettisivuilla olevan hinnaston mukaan ilmoitettu. Jos yritys muuttaa hintojaan siitä ilmoitetaan kuukausi ennen hintojen muuttumista asiakkaalle, jolloin asiakkaalla pysyy aikasemmat hinnat viimeisen kuukauden aikana samoina.

Asiakas hyväksyy hinnat hyväksyessään sopimusehdot tilausta tehdessään.

 

 Palvelun sisältö

Palveluun sisältyy kaikki tilatun palvelukokonaisuuden mukaiset työtehtävät. Palvelukokonaisuudet löydätte yrityksen nettisivuilta aina päivitettyinä.

Lisäpalvelut täytyy tilata yrityksen asiakaspalvelusta ennen palvelun alkamisajankohtaa.

Yrityksen ei tarvitse hoitaa palvelukuvauksen ylittämiö tehtäviä. Jos asiakas on itse aiheuttanut ylimääräistä likaa tilaan tai kohde on erityisen huonossa kunnossa on siivoojalla oikeus lopettaa työ kesken tai tehdä vain palvelukuvaukseen kuuluvat tehtävät. Siivooja voi myös hoitaa nämä palvelukuvaukseen kuulumattomat tehtävät, mutta tässä tilanteessa yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta ylimääräiset työ.

 

Kotitalousvähennys

 Asiakkaan on helpointa hakea itse kotitalousvähennystä. Myös yritys voi ilmoittaa verottajalle asiakkaan kotitalousvähennyksestä.

Yritys toimittaa asiakkaalle verovuoden aikana laskutetuista palveluista. 

Nettisivuilla on tarkempi kohta kotitalousvähennykseen liittyen.

 

Henkilötiedot ja tietosuoja

Yrtyksellä ja yrityksen henkilökunnalla on allekirjoitettuna vaitiolovelvollisuus asiakkaista ja heidän henkilökohtaisista tiloista. 

Yritys sitoutuu käyttämään asiakkaiden tietoja tietosuojalain mukaan.

 

 Asiakkaan osallistuminen

Asiakkaan velvollisuus yrityksen edesauttamiseen on;

oven avaaminen siivoojien saapuessa jos niin sovittu

avaimen toimittaminen yritykselle jos kohde muualla kuin asiakas itse

kodinsiivouksessa mahdollisten lakanoiden vaihtoon tarvittavat lakanat valmiiksi siivoojalle

 Jos siivooja ei pysty suorittamaan palvelua asiakkaan takia on yrityksellä oikeus veloittaa täysi hinta palvelusta.

 Jos kohteessa on hälytysjärjestelmät täytyy asiakkaan ilmoittaa yritykselle ajoissa ohjeet tätä varten. Jos näitä ohjeita ei ole yritykselle annettu ja hälytyksen kanssa tulee ongelmia niin asiakas on vastuussa siitä johtuvista seurauksista.

Asiakkaan täytyy tarkistaa että siivojien tarvittavat valaistukset, vedet ja sähköt toimii palvelun aikana.

Asiakkaalla on vastuu omista lemmikeistään tai muista palvelulle mahdollisesti haittaa aiheuttavista olosuhteista. Jos siivooja kokee kohteessa olevan jotain mikä on hänelle uhkaava, vaarallinen tai terveyttävä haittaava tekijä on hänellä oikeus peruuttaa siivous.
Jos peruutus johtuu asiakkaan vastuulla olevista asioista on yrityksellä oikeus veloittaa koko summa palvelusta.

 

 Asiakkaan järjestely

Siivoojien työhön ei kuulu raskaiden huonekalujen siirtely tai nostelu.

Asiakkaan kuuluu tarkistaa, että kohteessa olevat huonekalut/tavarat on siirrelty ennen siivoojan tuloa.

 

palveluihin kuulumattomat palvelut

Eritesiivous

 Yritys ei siivoa kohteesta eritteitä esim. veri, uloste, oksennus tai muukaan erite.

Jos siivooja kokee kohteessa olevien likojen menevän yli normaalin on siivoojalla oikeus jättää siivous kesken.

Wc-tilojen osalta siivooja siivoaa sen mukaan kun sopimuksessa kerrotaan eli jos wc-tiloissa on eritettä normaalia enemmän ei siivoojan tarvitse siivota näitä kohtia. Jos siivoja sen tekee siitä kustannetaan asiakkaalta lisämaksuna eritelisä 40€.

 

Myöhästymiset

Jos yrityksen siivoojat eivät suorita palvelua sovittuna ajankohtana on asiakkaalla täysi oikeus peruuttaa sopimus heti jos tästä seuraa asiakkaalle haittaa.

Jos asiakas haluaa silti jatkaa sopimusta ja palvelu suoritetaan silti niin asiakkaalla ei ole enään oikeutta peruuttaa sopimusta. 

 

Vastuu

Yrityksellä on voimassaoleva vastuuvakuutus joka kattaa yrityksen aiheuttamat vahingot jotka pysyvät yrityksen korvaussopimuksen sisällä. 

Yritys ei ole velvollinen korvaamaan asioita jotka ovat johtuneet vahingosta mihin siivooja ei olisi voinut vaikuttaa itse mitenkään tai asiakas ei ole ilmoittanut yritykselle asiasta mikä voisi koitua ongelmaksi siivouksen aikana.

 

ylivoimaiset esteet

 Yritys ei ole vastuussa myöhästyneestä tai tekemättä jääneestä palvelusta jos on kyseessä jokin ylivoimainen este esim, lakot, sähkökatkot tai muut sellaiset.

 

Tulkitseminen

 Nämä ehdot ja sopimukset tulkitaan Suomen lain mukaan.

Ongelmien ratkaiseminen

Yrityksen ja asiakkaan välillä olevat riidat tai erimielisyydet liittyen yleisiin sopimusehtoihin tai näihin ehtoihin  yritetään selvittää aina sovussa neuvottelemalla. Jos yrityksen ja asiakkaan välille jää sopimattomia riitoja ne joudutaan selvittämään lopuksi käräjäoikeudessa.

Jätä
soittopyyntö

Tilaa siivous